Chirurgia ogólna i onkologiczna

Rodzaj usługi Cena zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 605 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 245 zł
Konsultacja 100 zł
Konsultacja Ordynatora 150 zł
Konsultacja poza siedzibą Szpitala 100 zł
Opatrunek zwykły 60 zł
Opatrunek złożony 80 zł
Usunięcie szwów 60 zł
hirurgiczne odleżyny 350 zł
Nacięcie ropnia prostego w znieczuleniu miejscowym 400 zł
Nacięcie ropnia w znieczuleniu ogólnym 1500 zł
Nacięcie krwiaka 200 zł
Przepuklina pachwinowa 2700 zł
Przepuklina brzuszna 3000 zł
Przepuklina mosznowa 3000 zł
Pobranie węzła głębokiego 2000 zł
Pobranie wycinka (+ koszt badania histopatologicznego-osobno płatne) 300 zł
Wycięcie tłuszczaka (lub innej zmiany podskórnej) w znieczuleniu miejscowym (+ koszt badania histopatologicznego-osobno płatne) 400 zł
Wycięcie tłuszczaka (lub innej zmiany podskórnej) w znieczuleniu ogólnym (+ koszt badania histopatologicznego-osobno płatne) 2500 zł
Wycięcie kaszaka (+ koszt badania histopatologicznego-osobno płatne) 400 zł
Amputacja pojedynczego palca 450 zł
Usunięcie paznokcia bez szwów. 250 zł
Plastyka paznokcia wrastającego 300 zł
Wszycie esperalu (bez esperalu) 400 zł
Rewizja rany 200 zł
Punkcja jamy brzusznej 400 zł
Usunięcie zmiany skórnej (+ koszt badania histopatologicznego-osobno płatne) 400 zł
Próba usunięcia ciała obcego z powłok bez użycia techniki obrazowej, w znieczuleniu miejscowym 500 zł
Szycie proste 200 zł
Szycie złożone 400 zł
Usunięcie guzka piersi w znieczuleniu miejscowym w trybie ambulatoryjnym (+ koszt badania histopatologicznego-osobno płatne) 1000 zł
Usunięcie kwadrantu piersi 3400 zł
Całkowite usunięcie piersi 5300 zł
Biopsja mammotomiczna 2200 zł
Założenie cewnika Tenckhoffa 3500 zł
Założenie cewnika permanentnego 3500 zł
Usunięcie cewnika Tenckhoffa w znieczuleniu ogólnym 2400 zł
Usunięcie cewnika permanentnego 1400 zł
Wycięcie torbieli włosowatej 2500 zł
Anoskopia 150 zł
Rektoskopia + konsultacja lekarza wykonującego 300 zł
Znieczulenie miejscowe 80 zł
Wycięcie zmian około odbytniczych pojedynczych (znieczulenie miejscowe) 400 zł
Nacięcie ropnia około odbytniczego 2500 zł
Operacja zakrzepu przyodbytowego 300 zł
Polipektomia endoskopowa jelita grubego (z kolonoskopią) 2500 zł
Sphinkterotomia boczna w leczeniu szczeliny odbytu 1800 zł
Wycięcie przetoki około odbytniczej 2500 zł
Wycięcie żylaków odbytu 2500 zł
Leczenie żylaków odbytu przez zakładanie gumek (metoda Barrona). Cena do 3 gumek. 250 zł
Ultrasonografia endorektalna (ERUS) 300 zł
Biopsja pod kontrolą ERUS 400 zł
Cholecystektomia laparoskopowa 3500 zł
Klasyczna cholecystektomia 3500 zł
Laparoskopia diagnostyczna 3000 zł
Appendectomia 2700 zł
Wycięcie żylaków kończyny dolnej bez usunięcia żyły odpiszczelowej 2000 zł
Wycięcie żylaków kończyny dolnej z usunięciem żyły odpiszczelowej 2500 zł
Biopsja przezskórna cienkoigłowa narządów jamy brzusznej 2500 zł
Biopsja przezskórna gruboigłowa jamy brzusznej 3000 zł
Biopsja tarczycy, sutka, zmian powierzchniowych (+ koszt badania histopatologicznego-osobno płatne) 200 zł
Endoskopowe badanie dróg żółciowych (ERCP) 2800 zł
Endoskopowe badanie dróg żółciowych (ERCP). Badanie z papillotomią. 4500 zł
Polipektomia endoskopowa żołądka 2000 zł
Hemikolektomia (usunięcie prawej części jelita grubego). 14000 zł
Przednia resekcja odbytnicy 14000 zł
Resekcja esicy 12000 zł
Kompleksowe zabiegi żołądka i dwunastnicy 15000 zł
Kompleksowe zabiegi trzustki 18000 zł
Drenaż przez skórny torbieli trzustki 4400 zł
Operacje tarczycy 4500 zł
Założenie portu donaczyniowego 5400 zł
Założenie przez skórnej gastrostomii (PEG) 2200 zł
Założenie otwartej gastrostomii 2400 zł
USG jamy brzusznej 80 zł
USG piersi 80 zł
USG tarczycy 80 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (Cena za jedną godzinę) 45 zł
Konsultacja - Konsylium wielospecjalistyczne (cena od specjalisty) 100 zł
Konsultacja - Konsylium wielospecjalistyczne (cena od Ordynatora) 150 zł
Całkowite usunięcie piersi 5400 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat. 60 zł

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Rodzaj usługi Cena zł
Chirurgiczne usunięcie zęba 350 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego 550 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego – proste 550 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (Cena za jedną godzinę) 35 zł
Duże zmiany skórne (pobyt do 2 dni) 3500 zł
Guz przyusznicy (pobyt do 2 dni) 4500 zł
Konsultacja 250 zł
Konsultacja Ordynatora 400 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 245 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 725 zł
Leczenie zachowawcze podwójnego złamania żuchwy 1500 zł
Leczenie zachowawcze pojedyńczego złamania żuchwy 1500 zł
Manualne nastawienie doprzedniego zwichnięcia żuchwy y 250 zł
Modelacja ubytków pooperacyjnych lub wrodzonych (pobyt do 2 dni, przeszczep autogenny tłuszczu pobrany drogą liposukcji) 5500 zł
Nacięcie ropnia, czyraka zewnątrzustne (znieczulenie miejscowe) 1200 zł
Nacięcie ropnia, czyraka zewnątrzustnie (znieczulenie ogólne – pobyt 2 dni) 3000 zł
Naprawa protezy (każdy następny element) 50 zł
Naprawa protezy (pierwszy element) 100 zł
Nastawienie i unieruchomienie kości żuchwy 1500 zł
Nastawienie i unieruchomienie wyr. Zębodołów 400 zł
Nastawienie kości jarzmowej 3000 zł
Nastawienie złamania nosa 2000 zł
Niewielkie zmiany skórne (pobyt do 1 dnia) 1500 zł
Obturator protetyczny 300 zł
Odbarczenie torbieli 350 zł
Operacja orbitopatii tarczycowej 9500 zł
Operacja ślinianki podżuchwowej i usunięcia kamienia z przewodu 7000 zł
Operacja usunięcia ogniska pierwotnego 4500 zł
Operacja usunięcia węzłów chłonnych szyi 6500 zł
Operacja wad gnatycznych (+ koszt implantu) 9500 zł
Operacja zatoki czołowej i sitowia z dostępu skórnego w znieczuleniu ogólnym 5000 zł
Operacja zatoki szczękowej 7892 zł
Osteosynteza podwójnego złamania żuchwy (+ koszt implantu) 7000 zł
Osteosynteza pojedynczego złamania żuchwy (+ koszt implantu) 4500 zł
Osteosynteza złamania kości jarzmowej (+ koszt implantu) 5500 zł
Osteosynteza złamania żuchwy z dostępu wewnątrzustnego 8000 zł
PCI 250 zł
Plastyka połączenia przetoki ust.- zatok. 500 zł
Pobranie materiału do badania bakteriologicznego 150 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat. 200 zł
Progenia (pobyt do 5 dni) (implanty wliczone) 17000 zł
Progenia + retrognacja (pobyt do 5 dni) (implanty wliczone) 25000 zł
Proteza poresekcyjna 1700 zł
Przetoka ustno – zatokowa, ustno – torbielowa (pobyt do 2 dni) 4500 zł
Punkcja wiertakowi kości 600 zł
Reinplantacja zęba 400 zł
Rekonstrukcja dna oczodołu przy złamaniu kości jarzmowej  980 zł
Rekonstrukcja dna oczodołu z przeszczepem kości 9000 zł
Rekonstrukcja dna oczodołu z przeszczepem kości z udrożnieniem kanalików łzowych (DCR) 15000.00 zł
Resekcja wierzchołka korzenia 350 zł
Średnie zmiany skórne (pobyt do 1 dnia) 2500 zł
Średnie zmiany skórne (znieczulenie ogólne, pobyt do 3 dnia) 4500 zł
Torbiele (pobyt do 1 dnia) 1500 zł
Usunięcie ciała obcego z zaopatrzonej rany 600 zł
Usunięcie guza torbielowatego żuchwy z umocnieniem żuchwy osteosynetaza z implantem 12000.00 zł
Usunięcie materiału zespalającego złamania kości twarzoczaszki-złamanie kości jarzmowej 4700 zł
Usunięcie szwów 100 zł
Usunięcie torbieli w jamie ustnej w znieczuleniu ogólnym 4500 zł
Usunięcie węzła do badania histopatologicznego 1500 zł
Usunięcie zęba proste 200 zł
Usunięcie zębów zatrzymanych w znieczuleniu ogólnym (bez biomateriału) 6000 zł
Wycięcie zmian skóry (błony ślinowej) 800 zł
Wycinek 500 zł
Wykonanie epitezy twarzy na implantach (w cenę wliczone 3 implanty) 25000 zł
Wykonanie protezy (jedna) 1000 zł
Wyłuszczenie torbieli z badaniem histopatologicznym 550 zł
Wytworzenie neoartozy w zesztywnieniu stawu skroniowo-żuchwowego 6000 zł
Założenie opatrunku do zębodołu 60 zł
Zaopatrzenie krwawienia po ekstrakcji 300 zł
Zaopatrzenie tkanek miękkich (szycie ran) 350 zł
Zęby z miazgą zgorzelinową, zęby mądrości, zęby zatrzymane (pobyt do 2 dni) 4500 zł
Zęby z miazgą zgorzelinową, zęby mądrości, zęby zatrzymane (pobyt do 2 dnia) 5000 zł
Znieczulenie ogólne złożone - 3h 697 zł
Zwiadowcze otwarcie zatoki szczęk. Z badaniem 2500 zł

Chirurgia dermatologiczna

Rodzaj usługi Cena zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 635 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 115 zł
Konsultacja 100 zł
Konsultacja Ordynatora 150 zł
Badanie video-dermatoskopowe znamion skórnych oraz czerniaka 150 zł
Znieczulenie nasiękowe 35 zł
Znieczulenie przewodowe 55 zł
Wycięcie zmiany z zastosowaniem przeszczepu skóry pełnej grubości – twarz 3000 zł
Wycięcie znamienia, guza skóry (pokrycie ubytku przeszczepem skóry - inna lokalizacja 1500 zł
Opatrunek zwykły 50 zł
Opatrunek złożony 80 zł
Usunięcie szwów 60 zł
Wyłyżeczkowanie zmiany skórnej (1 zmiana) 150 zł
Elektrokoagulacja zmiany skórnej 100 zł
Usunięcie brzegu wzrastającego paznokcia 350 zł
Plastyka paznokcia wrastającego 500 zł
Pobranie wycinka skórnego 300 zł
Krioterapia (mrożenie N20) - jedna brodawka 70 zł
Krioterapia (mrożenie N20) - do 5 brodawek 150 zł
Krioterapia (mrożenie N20) - powyżej 5 brodawek 263 zł
Wycięcie kępek żółtych 600 zł
Podanie sterydów do Keloidu 200 zł
Wycięcie znamienia, guza skóry - małe 660 zł
Wycięcie znamienia, guza skóry - średnie 860 zł
Wycięcie znamienia, guza skóry - duże 1500 zł

Endoskopia

Rodzaj usługi Cena zł
Konsultacja lekarska 100 zł
Gastroskopia diagnostyczna 230 zł
Gastroskopia – polipektomia 472 zł
Gastroskopia – Mukozektomia 2000 zł
Gastroskopia – podwiązywanie żylaków (bez implantu) 1300 zł
Gastroskopia – ostrzykiwanie 559 zł
Gastroskopia – kliprowanie 676 zł
Gastroskopia – beamer 473 zł
Gastroskopia – rozszerzanie balonem 1950 zł
Gastroskopia – protezowaniem (bez cewnika balonowego) 6000 zł
Gastroskopia – usuwanie ciał obcych 840 zł
Gastroskopia – pobranie materiału do badania mikrobiologicznego 300 zł
Gastroskopia – założenie sondy dojelitowej 310 zł
Gastroskopia – sklerotyzacja żylaków (klej) 1500 zł
Duodenoskopia 200 zł
ERCP-diagnostyczna 1200 zł
Papillotomia 860 zł
Usunięcie złogu 665 zł
Litotrypsja endoskopowa 2600 zł
Rozszerzanie balonem dróg żółciowych 2000 zł
Protezowanie dróg żółciowych (bez implantu) 2600 zł
Sigmoidoskopia 191 zł
Sigmoidoskopia – polipektomia 500 zł
Kolonoskopia – diagnostyczna 450 zł
Kolonoskopia – polipektomia 640 zł
Kolonoskopia polipektomia – „skomplikowana” ( 3 polipy, polip > 2cm) 1420 zł
Kolonoskopia – rozszerzanie balonem 1500 zł
Kolonoskopia – protezowanie (bez cewnika balonowego) 6400 zł
Choledochofiberoskopia śródoperacyjna 400 zł
Pobranie wycinka do badania hist.pat. 60 zł
Test urazowy 50 zł
Manometria zwieracza Oddiego 700 zł
Manometria przełyku lub odbytu 680 zł
PH-metria przełykowa 593 zł
PH-metria żołądkowo – przełykowa 880 zł
Badanie dojazdowe 250 zł
Dezynfekcja 42 zł
Sedoanalgezja (znieczulenie) 150 zł
Dodatkowa opieka lekarska przy udzielaniu świadczeń z zakresu endoskopii 600 zł
Badanie na wezwanie 600 zł
Wsteczna cholangiopankreatografia - Papillotomia (przecięcie brodawki Vatera) 2250 zł
Wsteczna cholangiopankreatografia - założenie protezy do drogi żółciowej 2750 zł
ERCP diagnostyczna + papillotomia 2060 zł
ERCP diagnostyczne + papillotomia + usunięcie złogu 2800 zł
ERCP diagnostyczna + papillotomia + litotrypsja endoskopowa 3600 zł
ERCP diagnostyczna + papillotomia + rozszerzanie balonem dróg żółciowycc 3200 zł
ERCP diagnostyczne + papillotomia + protezowanie protezą samorozprężalną 7500 zł
ECPW (ERCP-diagnostyczna) 1250 zł
Papillotomia 800 zł
Protezowanie dróg żółciowych 650 zł

Ginekologia i położnictwo z ginekologią onkologiczną

Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 525 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 245 zł
Konsultacja lekarska, specjalistyczna (z badaniem USG)  200 zł
Konsultacja Ordynatora, specjalistyczna (z badaniem USG)  250 zł
Konsultacja I wizyta (Poradnia laktacyjna) 100 zł
Konsultacja – kolejne wizyty (Poradnia laktacyjna) 50 zł
Dodatkowa opieka lekarza przy porodzie 2200 zł
Dodatkowa opieka położnej przy porodzie 1200 zł
Dodatkowa opieka położnej przy porodzie (kontrahent zewnętrzny) 1500 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska za 1 godz. 50 zł
Obecność męża podczas cięcia cesarskiego  200 zł
USG genetyczne 11-14 tydzień ciąży 240 zł
USG genetyczne 18-23 tydzień ciąży 240 zł
USG genetyczne 11-14 tydzień ciąży wraz z testem potrójnym  480 zł
Szkoła rodzenia kurs podstawowy 330 zł
Szkoła rodzenia kurs sobotnio-niedzielna 330 zł
Plastyka lub nacięcie błony dziewiczej 2000 zł
Plastyka warg sromowych - mała 2800 zł
Plastyka warg sromowych - duża 3300 zł
Plastyka pochwy i krocza 3500 zł
Zabieg w nietrzymaniu moczu bez taśmy 2500 zł
Zabieg w nietrzymaniu moczu z użyciem taśmy 3500 zł
Wytłuszczenie torbieli gr. Bartholina  2000 zł
Laparoskopowe usunięcie trzonu macicy (LASH) 4500 zł
Laparoskopowe usunięcie cyst/torbieli jajnika 4000 zł
Laparoskopia w przypadku bolesnych miesiączek 3500 zł
Laparoskopia diagnostyczna (np. niepłodności) 3500 zł
Histeroskopia diagnostyczna  1800 zł
Histeroskopia operacyjna 2500 zł
Histeroskopia (usuniecie wkładki)  1200 zł
Usunięcie macicy z / bez przydatków 4500 zł
Usunięcie mięśniaków 3500 zł
Usunięcie torbieli/cyst/zrostów 3500 zł
Operacje w obniżeniu lub nietrzymaniu moczu (przez brzuszna) 4000 zł
Wyłyżeczkowanie jamy macicy 1600 zł
Usunięcie brodawek  1000 zł
Założenie/usunięcie wkładki domacicznej 700 zł
Konizacja szyjki macicy (w tym LLETZ, LEEP-LOOP)  2000 zł

Poradnia laktacyjna

Konsultacja I wizyta (Poradnia laktacyjna) 100 zł
Konsultacja – kolejne wizyty (Poradnia laktacyjna) 50 zł

Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia kurs podstawowy 330 zł
Szkoła rodzenia kurs sobotnio-niedzielna 330 zł

Hematologia

Rodzaj usługi Cena zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 395 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 115 zł
Konsultacja 100 zł
Konsultacja Ordynatora 150 zł
Biobsja szpiku kostnego 120 zł
Trepanobiopsja (bez kosztu badania histopatologicznego) 470 zł
Plazmafereza lecznicza (bez kosztu zużytego osocza lub albumin) 2500 zł
Trepanobiopsja (w tym koszt badania histopatologicznego) 1500 zł

Specjalistyczna diagnostyka kardiologiczna

Rodzaj usługi Cena zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 485 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 115 zł
Konsultacja 120 zł
Konsultacja Ordynatora 170 zł
ECHO 110 zł
ECHO-STRES 250 zł
EKG wysiłkowe 100 zł
EKG spoczynkowe z opisem 25 zł
Holter / CTK 100 zł
Holter / EKG 110 zł
Test pochyleniowy 220 zł
Echo przyłóżkowe 150 zł
Echo przezprzełykowe 250 zł
Nakłucie worka osierdziowego (cena bez zestawu do nakłucia) 220 zł
Nakłucie worka osierdziowego (cena bez zestawu do nakłucia) 200 zł
Kardiowersja 220 zł
Założenie elektrody do czasowej stymulacji serca z założeniem wkłucia(bez elektrody do stymulacji serca ) 300 zł
Założenie elektrody do czasowej stymulacji serca bez wkłucia (bez elektrody do stymulacji serca ) 200 zł
Kontrola rozrusznika serca 150 zł

Specjalistyczna diagnostyka neurologiczna

Rodzaj usługi Cena zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 540 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotlowa”) 115 zł
Konsultacja - wizyta I -razowa 130 zł
Konsultacja Ordynatora 150 zł
Badanie EEG z opisem 110 zł
VIDEO EEG- do 1 godziny 230 zł
VIDEO EEG- do 2 godziny 300 zł
VIDEO EEG- powyżej 2 goziny 420 zł
Badanie mięśni – (jeden mięsień) 100 zł
Elektroda do badania mięśni jednorazowa 80 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (Cena za 1 godzinę)  35 zł
Badanie skalą WISKAD / MMPI 150 zł
Porada pychologiczno-diagnostyczna 100 zł
Badanie nerwów – (jeden nerw) 80 zł
Konsultacja neurologiczna - badania wysokościowe okresowe (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) 90 zł
Konsultacja neurologiczna - badania lekarskie kierowców (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) 90 zł
VIDEO EEG (3 godziny) 330 zł
VIDEO EEG (6 godzin) 450 zł
Konsultacja - wizyta kolejna 110 zł

Okulistyka

Rodzaj usługi Cena zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 1915 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 245 zł
Konsultacja 150 zł
Konsultacja Ordynatora 200 zł
Iniekcje doszklistkowe inhibitora anty VEGF - RANIBIZUMAB 3000 zł
Iniekcja okołogałkowa (bez ceny leku) 50 zł
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego 26 zł
Krzywa dobowa - 5 pomiarów 100 zł
Kalkulacja mocy soczewki wewnątrzgałkowej 100 zł
Badanie pola widzenia perymetrem komputerowym 50 zł
Drogi łzowe: płukanie 40 zł
USG okulistyczne 100 zł
Usuwanie ciała obcego z rogówki 60 zł
Usuwanie szwów skórnych (powieki) 40 zł
Usuwanie szwów rogówkowych 100 zł
Operacja skrzydlika 1000 zł
Operacja guzków powiek z badaniem histopatologicznym ** 1000 zł
Operacja gradówki w znieczuleniu miejscowym* 400 zł
Operacja kępek żółtych 500 zł
Operacja drobnych zmian skóry powiek (brodawka, róg skórny) 400 zł
Blefaroplastyka powiek 1000 zł
Chirurgiczna korekcja zmarszczek powiek - jedno oko 1000 zł
Zeszycie szpary powiekowej 800 zł
Pachymetria z oznaczeniem komórek śródbłonka 100 zł
Angiografia fluoresceinowa 200 zł
OCT*** 200 zł
OCT - jedno oko 100 zł
YAG - laserowa kapsulotomia 300 zł
YAG - laserowa iridotomia 400 zł
Laserokoagulacja zmian siatkówki w przebiegu cukrzycy - jednorazowa 300 zł
Panfotokoagulacja laserowa siatkówki 1000 zł
Laserokoagulacja przedarcia lub otworu siatkówki 400 zł
(ALT) Trabekuloplastyka laserowa w jaskrze 400 zł
(SLT) Selektywna trabekuloplastyka laserowa w jaskrze 500 zł
Pole widzenia statyczne PLO **** 50 zł
Usunięcie 1 szwu 20 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (Cena za jedną godzinę) 35 zł
Konsultacja okulistyczna - profilaktyka medycyny pracy (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) 80 zł
Konsultacja okulistyczna - badania wysokościowe okresowe (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) 100 zł
Konsultacja okulistyczna - badania lekarskie kierowców (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia)  100 zł
Iniekcje doszklistkowe inhibitora VEGF - EYLEA  1650 zł
Zabieg operacyjny usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem standardowej soczewki zwijalnej Acry Soft AT */*** 3400 zł
Zabieg operacyjny usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem standardowej soczewki zwijalnej Acry Soft IQ */*** 3600 zł
Dobór okularów przez optometrystę  70 zł

Onkologia

Rodzaj usługi Cena zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 565 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 115 zł
Konsultacja 100 zł
Konsultacja Ordynatora 150 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (Cena za 1 godzinę) 35 zł
Konsultacja - Konsylium wielospecjalistyczne 69 zł
Konsultacja - Konsylium wielospecjalistyczne - wyjazdowe 500 zł
Podanie chemioterapii 1125 zł

Ortopedia i neuroortopedia, urazy wielonarządowe

Rodzaj usługi Cena zł
Amputacja palca 200 zł
Artroskopia operacyjna- shaving. driling.szycie łękotki insi de outside. wycięcie łękotki. resekcja fałdu maziówki 3500 zł
Dekompresja kanału kręgowego w odcinku lędzwiowym ze stabilizacją 14000 zł
Dekompresja kręgosłupa jednopoziomowa bez stabilizacji 8500 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (Cena za 1 godzinę) 35 zł
Drenaż jamy opłucnej 500 zł
Drenaż przepływowy duży 800 zł
Drenaż przepływowy mały 150 zł
Drobny zabieg kostny 200 zł
Endoproteza stawu biodrowego (bez kosztu implantu) 12000 zł
Endoproteza stawu kolanowego (bez kosztów implantu) 12000 zł
Konsultacja 100 zł
Konsultacja - konsylium wielospecjalistyczne 60 zł
Konsultacja Ordynatora 200 zł
Korekcja koslawości palucha bez osteotomii, zabieg na tkankach miękkich obustronnie 4000.00 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 245 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 725 zł
Nacięcie ropnia prostego 200 zł
Nastawienie barku 150 zł
Nastawienie złamania proste 200 zł
Nastawienie złamania złożone 300 zł
Nastawienie zwichnięcia 150 zł
Opatrunek Dessaulta 100 zł
Opatrunek gipsowy duży 110 zł
Opatrunek gipsowy mały 50 zł
Opatrunek złożony 80 zł
Opatrunek zwykły 30 zł
Operacja endoskopowa kręgosłupa (1 poziom)- Vertebroplastyka 5000 zł
Operacja endoskopowa kręgosłupa (2 poziomy) – Vertebroplastyka 5300 zł
Operacja ścięgna achillesa 4000 zł
hirurgiczne odleżyny 500 zł
Plastyka ACL (bez kosztów implantu) 9000 zł
Plastyka palucha koślawego 3000 zł
Plastyka paznokcia wrastającego 300 zł
Pobranie wycinka 210 zł
Podanie AT 20 zł
Przeszczep skórny 209 zł
Punkcja brzucha 162 zł
Punkcja jamy opłucnej 185 zł
Punkcja stawu 60 zł
Punkcja stawu 60 zł
Punkcja zwiadowcza 100 zł
Rekonstrukcja nerwu 500 zł
Rewizja rany 200 zł
Szycie proste 200 zł
Szycie ścięgien i nerwów 500 zł
Szycie złożone 500 zł
Trzypoziomowe zespolenie kręgosłupa ze stabilizacją 22000 zł
USG tkanek miękkich 60 zł
USG z podaniem leku 100.00 zł
Usunięcie ciała obcego 100 zł
Usunięcie dystraktora międzykolczystego 3500 zł
Usunięcie gipsu dużego 40 zł
Usunięcie gipsu małego 30 zł
Usunięcie jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym - jednopoziomowe 9000 zł
Usunięcie jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym dwupoziomowe 10000 zł
Usunięcie jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym trzypoziomowe 11000 zł
Usunięcie materiału zespalającego (ze struktur głęboko położonych) 800 zł
Usunięcie materiału zespalającego- kończyna dolna- duże  4500 zł
Usunięcie materiału zespalającego- kończyna dolna- małe 2500 zł
Usunięcie materiału zespalającego- kończyna górna duże 4500 zł
Usunięcie materiału zespalającego- kończyna górna- małe 2500 zł
Usunięcie materiału zespalającego z kręgosłupa – duże 5000 zł
Usunięcie materiału zespalającego z kręgosłupa - średnie 3300 zł
Usunięcie materiału zespalającego z kręgosłupa- małe  2500 zł
Usunięcie paznokcia 200 zł
Usunięcie szwów 60 zł
Usunięcie zmiany skórnej 250 zł
Wertebroplastyka 5000 zł
Wycięcie ganglionu 250 zł
Wycięcie kaletki łokciowej 200 zł
Wycięcie kaszaka 270 zł
Wycięcie przetoki + drenaż 300 zł
Wycięcie przetoki + plastyka 350 zł
Założenie ostrego wyciągu 100 zł
Zespół kanału nadgarstka i Guyona otwarta 2000 zł

Ortopedia i traumatologia narządów ruchu

Rodzaj usługi Cena zł
Akromioplastyka 4000 zł
Artrodeza kości stopy (bez kosztów implantu) 3500 zł
Artrodeza palca stopy 3000 zł
Artrodeza stawu skokowego górnego (bez kosztów implantu) 5000 zł
Artrodeza stawu skokowo-goleniowego 7000 zł
Artroplastyka łokcia 4500 zł
Artroskopia diagnostyczna 3000 zł
Artroskopia operacyjna – shaving, driling, szycie łąkotki insi de outside, wycięcie łąkotki, resekcja fałdu maziówki 3500 zł
Artroskopia rekonstrukcyjna 6000 zł
Artroskopowe szycie łąkotki – z użyciem Fast fix (Kalkulacja nie zawiera kosztów Fast fix(1 sztuka = 700 zł) 4000 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (cena za 1 godzinę) 35 zł
Endoproteza barku (bez kosztów implantu) 10000 zł
Endoproteza stawu biodrowego (bez kosztów implantu) 12000 zł
Endoproteza stawu kolanowego (bez kosztów implantu) 12000 zł
Endoproteza stawu kolanowego (bez kosztów implantu) 13000 zł
Konsultacja z iniekcją PRP 900 zł
Konsultacja 150 zł
Konsultacja Ordynatora 250 zł
Korekcja palca stopy 3500 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 245 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 1115 zł
Leczenie osteoporozy lekiem Bonviva (wlew dożylny) 2500 zł
Leczenie stawu rzekomego z przeszczepem unaczynionym  5000 zł
Nacięcie ropnia prostego 200 zł
Nastawienie barku 150 zł
Nastawienie złamania proste 200 zł
Nastawienie zwichnięcia 150 zł
Odbarczenie n. łokciowego w obrębie łokcia artroskopowa 3500 zł
Odbarczenie n. łokciowego w obrębie łokcia otwarta 2500 zł
Opatrunek Dessaulta 100 zł
Opatrunek gipsowy duży 110 zł
Opatrunek gipsowy mały 50 zł
Opatrunek złożony 80 zł
Opatrunek zwykły 30 zł
Operacja przykurczu Dupuytrena - duża 4000 zł
Operacja przykurczu Dupuytrena - mała 2000 zł
Operacja przykurczu Dupuytrena - średnia 3000 zł
Operacja stawu rzekomego kości łódeczkowatej 6500 zł
Osteotomia kości udowej (bez kosztów implantu) 7000 zł
Osteotomia piszczeli (bez kosztów implantu) 7000 zł
Pakiet rehabilitacyjny po zabiegu ortopedycznym 600 zł
Plastyka ACL (bez kosztów implantu) 9000 zł
Plastyka niestabilności barku artroskopowa (bez kosztów implantu) 9000 zł
Plastyka niestabilności barku otwarta (bez kosztów implantu) 4500 zł
Plastyka niestabilności stawu skokowego 4500 zł
Plastyka palucha koślawego (bez kosztów implantu) 3000 zł
Plastyka PCL (bez kosztów implantu) 9000 zł
Plastyka stożków rotatorów artroskopowa (bez kosztów implantu) 9000 zł
Plastyka stożków rotatorów otwarta (bez kosztów implantu) 5000 zł
Pobranie materiału ze stawu do badania bakteriologicznego 100 zł
Pobranie wymazu do badania bakteriologicznego 50 zł
Podanie AT 20 zł
Podanie leku dostawowo 50 zł
Prosty zabieg tkanek miękkich ręki 2500 zł
Punkcja stawu 60 zł
Punkcja zwiadowcza 100 zł
Rekonstrukcja deformacji ręki – mała 4500 zł
Rekonstrukcja funkcji ręki 6500 zł
Rekonstrukcja pourazowa nerwów obwodowych 3000 zł
Rekonstrukcja pourazowa zginaczy przedramienia 8000 zł
Rekonstrukcja ścięgna prostownika 2500 zł
Rekonstrukcja ścięgna zginacza 3500 zł
Rekonstrukcja ścięgna zginacza (bez kosztów protezy) 3000 zł
Rewizja rany 200 zł
Sciosanie wyrośli kostnej (bez kosztów badań hist.-pat.) 3000 zł
Skomplikowany zabieg tkanek miękkich 4500 zł
Skomplikowany zabieg tkanek miękkich ręki 3500 zł
Skomplikowany zabieg tkanek miękkich ręki 3500 zł
Skomplikowany zespół cieśni nadgarstka 3000 zł
Synowektomia prosta 3500 zł
Szycie proste 200 zł
Szycie złożone 500 zł
USG tkanek miękkich 85 zł
Usunięcie dystraktora międzykolczystego 3500 zł
Usunięcie ganglionu nadgarstka 2500 zł
Usunięcie gipsu dużego 40 zł
Usunięcie gipsu małego 30 zł
Usunięcie guza tkanek miękkich, podanie czynników autogennych 3000 zł
Usunięcie materiału zespalającego – gwóźdź śródszpikowy 3700 zł
Usunięcie materiału zespalającego – kończyna dolna – duże 4500 zł
Usunięcie materiału zespalającego – kończyna dolna – małe 2500 zł
Usunięcie materiału zespalającego – kończyna górna – duże 4500 zł
Usunięcie materiału zespalającego – kończyna górna – małe 2500 zł
Usunięcie materiału zespalającego- stabilizator zewnętrzny 200 zł
Usunięcie materiału zespalającego z kończyny dolnej - małe z użyciem skopii RTG, plastyką miejscową 3000.00 zł
Usunięcie paznokcia 200 zł
Usunięcie szwów 60 zł
Usunięcie śruby interferencyjnej z kości piszczelowej oraz wypełnienie kanału przeszczepami kostnymi 3300 zł
Usunięcie zmiany - guza ręki 4500 zł
Zabieg na zespół kanału nadgarstka z palcem trzaskającym 2500 zł
Zabiegi na tkankach miękkich w obrębie nadgarstka i ręki z czasem trwania do godziny 2000 zł
Założenie ostrego wyciągu 100 zł
Zapis zabiegu na DVD 20 zł
Zespolenie kości łódeczkowatej  4500 zł
Zespolenie kości promieniowej proste 6500 zł
Zespolenie kości promieniowej proste z implanem 6000 zł
Zespolenie proste złamania ręki 6000 zł
Zespolenie zastarzałego złamania kości ramiennej 6000 zł
Zespolenie zestarzałego złamania kości podudzia 6000 zł
Zespolenie złamania w zakresie nadgarstka i ręki (bez kosztów implantu) 3000 zł
Zespolenie złamania w zakresie przedramienia i ramienia (bez kosztów implantu) 4000 zł
Zespolenie złamań - duże 5000 zł
Zespolenie złamań – duże (bez kosztów implantu) 5000 zł
Zespolenie złamań – małe (bez kosztów implantu) 2500 zł
Zespolenie złamań – średnie (bez kosztów implantu) 4000 zł
Zespół cieśni nadgarstka 2500 zł
Zespół kanału nadgarstka i Guyona artroskopowo 3500 zł
Zespół kanału nadgarstka i Guyona otwarta 2000 zł

Otolaryngologia dziecięca i dla dorosłych

Rodzaj usługi Cena zł
Konsultacja Ordynatora 250 zł
Konsultacja dr n. med. i zastępcy Ordynatora 200 zł
Konsultacja 150 zł
Konsultacja rezydenta 100 zł
Konsultacja laryngologiczna - badania lekarskie kierowców (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) 90 zł
Konsultacja laryngologiczna - badania wysokościowe okresowe (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) 90 zł
Audiometria impedancyjna 50 zł
Audiometria tonalna 50 zł
Badanie BERA (badanie potencjałów wywołanych) 200 zł
Oznaczenie poziomu szumów 33 zł
Próby nadprogowe 33 zł
Tympanogram 55 zł
VNG - Videonystagmogram 150 zł
Dodatkowe łóżko dla opiekuna 100 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat. 60 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa)  245 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta (pełna doba hotelowa) 2000 zł
Drenaż ropnia okołomigdałkowego przez j. ustną - zewnętrzny 400 zł
Laserowe usunięcie zmiany jamy ustnej / gardła w znieczuleniu ogólnym 5500 zł
Operacja plastyczna podniebienia (UPPP) i otwarcie wielu zatok nosa (FESS) w znieczuleniu ogólnym 11000 zł
Operacja plastyczna podniebienia (UPPP) i otwarcie wielu zatok nosa (FESS) w znieczuleniu ogólnym – krótki zabieg 7000 zł
Operacja plastyczna podniebienia (UPPP) i otwarcie wielu zatok nosa (FESS) z korektą kolca przegrody nosa w znieczuleniu ogólnym – długi zabieg 12500 zł
Operacja plastyczna podniebienia (UPPP) w znieczuleniu ogólnym 5500 zł
Operacja plastyczna podniebienia (UPPP) w znieczuleniu ogólnym - laserowo 6000 zł
Operacja plastyczna podniebienia (UPPP) z plastyką małżowin nosowych w znieczuleniu ogólnym 6000 zł
Operacja plastyczna podniebienia (UPPP) z plastyką małżowin nosowych w znieczuleniu ogólnym - laserowo  6500 zł
Operacja plastyczna podniebienia (UPPP) z redukcją korzenia języka w znieczuleniu ogólnym - laserowo 9500 zł
Operacja usunięcia kamienia przewodu ślinianki w znieczuleniu miejscowym 1000 zł
Operacja usunięcia wyrostka rylcowatego w znieczuleniu ogólnym - obustronne  10500 zł
Operacja usunięcia zmiany jamy ustnej / gardła w znieczuleniu ogólnym 5500 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego i częściowe wycięcie migdałków bocznych w znieczuleniu ogólnym 3500 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego i częściowe wycięcie migdałków bocznych metodą tradycyjną z drenażem jamy bębenkowej laserowo w znieczuleniu ogólnym 4300 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego i częściowe wycięcie migdałków bocznych w znieczuleniu ogólnym - laserowo 4000 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego i częściowe wycięcie migdałków bocznych z drenażem jamy bębenkowej w znieczuleniu ogólnym 3800 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego i częściowe wycięcie migdałków bocznych z podcięciem wędzidełka w znieczuleniu ogólnym - laserowo  4200 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego i częściowe wycięcie migdałków podniebiennych z operacją plastyczna podniebienia (UPPP) oraz plastyką małżowin nosowych w znieczuleniu ogólnym 7000 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego i wycięcie migdałków bocznych w całości w znieczuleniu ogólnym 4000 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego w znieczuleniu ogólnym 3000 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego z jednoczesnym drenażem jamy bębenkowej w znieczuleniu ogólnym 3500 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego z jednoczesnym drenażem jamy bębenkowej w znieczuleniu ogólnym - laserowo 4000 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego z plastyką małżowin nosowych w znieczuleniu ogólnym 4000 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego z plastyką małżowin nosowych w znieczuleniu ogólnym - laserowo  4500 zł
Operacja wycięcia migdałków podniebiennych i wycięcie migdała gardłowego w znieczuleniu ogólnym - laserowo  4800 zł
Operacja wycięcia migdałków podniebiennych w znieczuleniu ogólnym 3600 zł
Operacja wycięcia migdałków podniebiennych w znieczuleniu ogólnym laserowo 4500 zł
Operacja wycięcia migdałków podniebiennych z operacją plastyczną podniebienia (UPPP) laserowo w znieczuleniu ogólnym 6000 zł
Podcięcie wędzidełka języka - znieczulenie miejscowe 500 zł
Podcięcie wędzidełka języka - znieczulenie ogólne 2000 zł
Podcięcie wędzidełka języka - znieczulenie ogólne - laser 2500 zł
Zabiegi diagnostyczne na migdałkach podniebiennych i migdałku gardłowym 400 zł
Zabiegi diagnostyczne w gardle 400 zł
Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka (bez oceny histopat.) - znieczulenie miejscowe 500 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego i częściowe wycięcie migdałków bocznych z podcięciem wędzidełka w znieczuleniu ogólnym 3700 zł
Microlaryngoscopia w znieczuleniu ogólnym 3600 zł
Microlaryngoscopia w znieczuleniu ogólnym - laserowo 4100 zł
Operacja udrożnienia kanalików łzowych (DCR) w znieczuleniu ogólnym 6500 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego i otwarcie zatoki klinowej (FESS) w znieczuleniu ogólnym 7000 zł
Operacja wycięcia migdałka gardłowego z plastyką małżowin nosowych i drenażem jamy bębenkowej (laserowo) w znieczuleniu ogólnym 6000 zł
Otwarcie jednej zatoki nosa (FESS) z plastyką małżowin nosowych w znieczuleniu ogólnym 5000 zł
Otwarcie jednej zatoki szczękowej (FESS) w znieczuleniu ogólnym 4500 zł
Otwarcie wielu zatok nosa (FESS) w znieczuleniu ogólnym - duży zabieg 10000 zł
Otwarcie wielu zatok nosa (FESS) w znieczuleniu ogólnym - mały zabieg 6000 zł
Otwarcie wielu zatok nosa (FESS) w znieczuleniu ogólnym - średni zabieg 8000 zł
Otwarcie wielu zatok nosa (FESS) z korektą kolca przegrody w znieczuleniu ogólnym 8500 zł
Otwarcie wielu zatok nosa (FESS) z plastyką małżowin nosowych w znieczuleniu ogólnym 8500 zł
Otwarcie wielu zatok nosa (FESS) z plastyką podniebienia w znieczuleniu ogólnym - laserowo 10500 zł
Otwarcie wielu zatok nosa (FESS) z plastyką przegrody nosa w znieczuleniu ogólnym 10500 zł
Otwarcie wielu zatok nosa (FESS) z wycięciem migdałka gardłowego w znieczuleniu ogólnym 8500 zł
Otwarcie wielu zatok nosa (mini-FESS) z wycięciem migdałka gardłowego w znieczuleniu ogólnym 6500 zł
Elektrokoagulacja zmiany w jamie nosowej po jednej stronie 300 zł
Endoskopowa kontrola nosa 300 zł
Kriochirurgia nosa 200 zł
Lokalne wycięcie zmiany w zakresie nosa 500 zł
Nastawienie złamania kości twarzy (kk nosowe) - znieczulenie miejscowe 1200 zł
Nastawienie złamania kości twarzy (kk nosowe) - znieczulenie ogólne 3000 zł
Opanowanie krwotoku z nosa innymi sposobami 500 zł
Opanowanie krwotoku z nosa innymi sposobami (z użyciem merocylu) 600 zł
Otwarcie wielu zatok nosa (FESS) i korekta grzbietu nosa, przegrody nosowej. małżowin nosowych w znieczuleniu ogólnym 14000 zł
Otwarcie wielu zatok nosa (FESS) i rekonstrukcja nosa z przeszczepem z żebra w znieczuleniu ogólnym 24000 zł
Plastyka małżowin nosowych w znieczuleniu ogólnym 4000 zł
Plastyka przegrody nosa i wycięcie migdałka gardłowego w znieczuleniu ogólnym 6000 zł
Plastyka przegrody nosa i laserowa plastyka trąbki słuchowej w znieczuleniu ogólnym 7500 zł
Plastyka przegrody nosa i operacja plastyczna podniebienia w znieczuleniu ogólnym 6700 zł
Plastyka przegrody nosa oraz wycięcie migdałków podniebiennych i operacja plastyczna podniebienia (UPPP) w znieczuleniu ogólnym 8500 zł
Plastyka przegrody nosa w znieczuleniu ogólnym 4600 zł
Plastyka przegrody nosa w znieczuleniu ogólnym - długi zabieg 6000 zł
Plastyka przegrody nosa z obustronną plastyką trąbek słuchowych w znieczuleniu ogólnym 8500 zł
Plastyka przegrody nosa z plastyką grzbietu nosa (rinoseptoplastyka) w znieczuleniu ogólnym - duży zabieg 10000 zł
Plastyka przegrody nosa z plastyką grzbietu nosa (rinoseptoplastyka) w znieczuleniu ogólnym 8500 zł
Plastyka przegrody nosa z plastyką małżowin nosowych (laserem) oraz otwarcie jednej zatoki szczękowej (FESS) w znieczuleniu ogólnym 8000 zł
Plastyka przegrody nosa z plastyką małżowin nosowych oraz operacją plastyczną podniebienia (UPPP) i wycięcie migdałka gardłowego w znieczuleniu ogólnym 8000 zł
Plastyka przegrody nosa z plastyką małżowin nosowych oraz operacją plastyczną podniebienia (UPPP) w znieczuleniu ogólnym 7000 zł
Plastyka przegrody nosa z plastyką małżowin nosowych oraz wycięcie migdałka gardłowego w znieczuleniu ogólnym 6000 zł
Plastyka przegrody nosa z plastyką małżowin nosowych w znieczuleniu ogólnym 5000 zł
Płukanie ucha 200 zł
Podanie kroplówki na szumy i niedosłuch 2500 zł
Podanie leku do jamy bębenkowej  500 zł
Polipectomia nasi - znieczulenie miejscowe 2500 zł
Przednia tamponada przy krwotoku z nosa 500 zł
Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada 600 zł
Punkcja zatoki nosa (płukanie), aspiracja 300 zł
Szycie rany nosa 500 zł
Tylna i przednia tamponada przy krwotoku z nosa - znieczulenie miejscowe 1200 zł
Plastyka przegrody nosa oraz wycięcie migdałków podniebiennych i operacja plastyczna podniebienia (UPPP) w znieczuleniu ogólnym - laserowo 9500 zł
Operacja endoskopowa zespołu Eaglea w znieczuleniu ogólnym - jednostronna 7500 zł
Operacja guza szyi w znieczuleniu ogólnym 6500 zł
Operacja usunięcia torbieli bocznej lub środkowej szyi w znieczuleniu ogólnym 7500 zł
Operacja całkowitego usunięcia ślinianki podżuchwowej w znieczuleniu ogólnym 6700 zł
Operacja częściowego usunięcia ślinianki przyusznej w znieczuleniu ogólnym 10000 zł
Nacięcie błony bębenkowej w znieczuleniu miejscowym 500 zł
Operacja ucha - Tympanoplastyka w znieczuleniu ogólnym 12000 zł
Operacja ucha Myringoplastyka i Tympanotomia w znieczuleniu ogólnym 8000 zł
Usunięcie drenika wentylacyjnego w znieczuleniu miejscowym  500 zł
Operacja usunięcia drenika wentylacyjnego z ucha w znieczuleniu ogólnym 3000 zł
Operacja usunięcia dreników w znieczuleniu ogólnym 3100 zł
Operacja usunięcia perlaka w znieczuleniu ogólnym 12000 zł
Ossiculoplastyka w znieczuleniu ogólnym 12000 zł
Plastyka błony bębenkowej w znieczuleniu ogólnym 8000 zł
Przedmuchiwanie trąbek Eustachiusza metoda Politzera 150 zł
Szycie rany ucha zewnętrznego 500 zł
Wycięcie kaszaka z ucha 600 zł
Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego 500 zł
Założenie drenażu wentylacyjnego uszu w znieczuleniu ogólnym 3200 zł
Założenie drenażu wentylacyjnego uszu w znieczuleniu ogólnym - laserowo 3500 zł
Założenie drenażu wentylacyjnego uszu w znieczuleniu ogólnym (laserowo) - jeden drenik  3400 zł
Założenie drenika wentylacyjnego ucha środkowego (klasycznie)  900 zł

Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna

Rodzaj usługi Cena zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) – w Oddziale 2045 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 245 zł
Konsultacja 100 zł
Konsultacja Ordynatora 200 zł
Opatrunek zwykły 30 zł
Opatrunek złożony 80 zł
Usunięcie szwów 60 zł
Nacięcie ropnia prostego 300 zł
Nacięcie krwiaka 200 zł
Palec zatrzaskujący (TRIGER THUMB) 2500 zł
Opatrunek gipsowy mały 50 zł
Opatrunek gipsowy duży 110 zł
Opracowanie odleżyny (opatrunek + wycięcie tkanki martwiczej) 150 zł
Podanie leku dostawowo 50 zł
Dopełnienie ekspandera (1 dopełnienie) 25 zł
Koagulacja naczyń 200 zł
Ostrzykiwanie Keloidu (bez ceny leku) 60 zł
Wycięcie guzków, znamion - małe. (z badaniem histopatologicznym) 660 zł
Wycięcie blizn, tatuaży - małe. 600 zł
Wycięcie guzków, znamion - średnie. (z badaniem histopatologicznym) 860 zł
Wycięcie blizn, tatuaży - średnie. 800 zł
Wycięcie guzków, znamion - duże. (z badaniem histopatologicznym) 1560 zł
Wycięcie blizn, tatuaży - duże. 1500 zł
Plastyka korekcyjna uszu - znieczulenie miejscowe 2800 zł
Plastyka korekcyjna uszu (ze znieczuleniem ogólnym) 3500 zł
Plastyka korekcyjna nosa (ze znieczuleniem ogólnym) 7200 zł
Usunięcie zmarszczek powiek górnych 2800 zł
Usunięcie zmarszczek powiek dolnych 3500 zł
Usunięcie zmarszczek czoła 5000 zł
Usunięcie zmarszczek twarzy i szyi 10000 zł
Korekcja zniekształconej wargi 1800 zł
Korekcyjna plastyka skrzydełek – mała 1500 zł
Korekcyjna plastyka skrzydełek – duża 3000 zł
Operacja przykurczu Dupuytrena - mała 2000 zł
Operacja przykurczu Dupuytrena - średnia 3000 zł
Operacja przykurczu Dupuytrena - duża 4000 zł
Operacja jednej brodawki sutkowej 1200 zł
Operacja piersi – powiększenie (bez kosztu implantu) 8000 zł
Operacja piersi – pomniejszenie 10000 zł
Operacja piersi – podwieszenie 9000 zł
Operacja piersi – podwieszenie i redukcja 12000 zł
Operacja jednej piersi 5000 zł
Wszczepienie protez piersi ( bez ceny protez) 8000 zł
Rekonstrukcja piersi / wstawienie 1 ekspandera (bez kosztu ekspandera) 4000 zł
Ginekomastia (ze znieczuleniem ogólnym) 6300 zł
Przepuklina brzuszna (ze znieczuleniem ogólnym) 5500 zł
Operacja obwisłych powłok brzusznych 12000 zł
Operacja ręki (ścięgno) 3500 zł
Rekonstrukcja nerwów ręki 5000 zł
Odsysanie tłuszczu z jednego pola 500 zł
Przeszczep komórek tłuszczowych - 1 pole 2500 zł
a) własna tkanka tłuszczowa 2000 zł
b) wypełniacze (kwas hialuronowy - 1 ampułko-strzykawka) 1600 zł
c) toksyna botulinowa (za 1 jednostkę) 20 zł
a) koszulka 100 zł
b) rajtuzy 100 zł
c) getra, reformy 80 zł
d) pończocha, podkolanówka, skarpeta, rękaw, rękawica, opaska, 60 zł
a) koszulka 120 zł
b) rajtuzy 120 zł
c) getra, reformy 100 zł
d) pończocha, podkolanówka, skarpeta, rękaw, rękawica, opaska, 80 zł
a) koszulka 120 zł
b) rajtuzy 130 zł
c) getra, reformy 120 zł
d) pończocha, podkolanówka, skarpeta, rękaw, rękawica, opaska, 100 zł

Psychiatria

Rodzaj usługi Cena zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 220 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 115 zł
Konsultacja 100 zł
Konsultacja Ordynatora 150 zł
Terapia psychologiczna indywidualna (50 min) 100 zł
Badanie skalą inteligencji WAIS-R 140 zł
Badanie kwestionariuszem MMPI 150 zł
Badanie testami neuropsychologicznymi (organicznymi): CVLT, RFFT, WSCT, BVRT, MoCA 120 zł
Test Matryc Ravena 80 zł
Skala depresji Becka 20 zł
Skala depresji Hamiltona 30 zł
Konsultacja psychologiczna 100 zł
Zajęcia ruchowe-terapeutyczne 25 zł
Screening zaburzeń otępiennych (MoCA, MMSE, CDT) 80 zł
Wydanie dodatkowej opinii psychologicznej 100 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (Cena za 1 godzinę) 40 zł
Badanie dla celów orzeczniczych (test osobowości, Test Matryc Ravena/WAIS-R, MoCA, BVRT) 200 zł
Badanie funkcjonowania pamięci (CVLT, BVRT) 80 zł
Skala osobowości NEO-PI-R 60 zł
Grupa psychoedukacyjna w ramach komercyjnego pobytu w Oddziale (60 min) 40 zł
Udział w grupie wsparcia w ramach komercyjnego pobytu w Oddziale (60 min) 50 zł

Toksykologia i detoksykacja

Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) – w Oddziale 605 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 115 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta (doba hotelowa) - w Pododdziale Detoksykacji  240 zł
Konsultacja 100 zł
Konsultacja Ordynatora 200 zł
Ekspertyza toksykologiczna 550 zł
Badanie psychologiczne - ocena psychologiczna ogólna 70 zł
Badanie neuropsychologiczne - testy diagnostyczne 210 zł
Dializa albuminowa (MARS) 15000 zł
Detoksykacja 1-go dnia - wariant podstawowy (pobyt 6 godzin) 300 zł
Detoksykacja 1-go dnia - wariant poszerzony (pobyt 12 godzin) 500 zł
Detoksykacja 1-go dnia - wariant premium (pobyt 24 godziny) 600 zł
Detoksykacja pełna - wariant podstawowy (pobyt 3 dniowy) 1800 zł
Detoksykacja pełna - wariant poszerzony (pobyt 5 dniowy) 3000 zł
Detoksykacja pełna- wariant premium (pobyt 7 dniowy) 4200 zł

Chirurgia i diagnostyka urologiczna

Rodzaj usługi Cena zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 970 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 245 zł
Konsultacja (w cenę wliczono badanie, wykonanie USG, kwalifikację do zabiegu) 200 zł
Konsultacja Ordynatora (w cenę wliczono badanie, wykonanie USG, kwalifikację do zabiegu) 300 zł
Konsultacja 100 zł
Konsultacja Ordynatora 150 zł
Cewnikowanie pęcherza 80 zł
Sondowanie moczowodów 800 zł
Cystoskopia diagnostyczna 550 zł
Cystoskopia diagnostyczna – znieczulenie ogólne 1500 zł
Cystouretroskopia 550 zł
Chromocystoskopia 650 zł
Założenie przetoki nadłonowej 600 zł
Elektrokoagulacja krwawiących zmian w pęcherzu 2500 zł
Kalibracja cewki moczowej 250 zł
Wymiana nefrostomii 350 zł
Plastyka krótkiego wędzidełka 700 zł
Plastyka napletka 800 zł
USG dorektalne 300 zł
USG dorektalne z punkcją 800 zł
Punkcja torbieli nerki 600 zł
Uroflowmetria 200 zł
Nefrostomia przezskórna 800 zł
Punkcja guza nadnerczy 750 zł
Biopsja nerki 750 zł
Opatrunek zwykły 30 zł
Opatrunek złożony 80 zł
Usunięcie szwów 60 zł
Odprowadzenie parafimozy 400 zł
Wymiana nefrostomii U 400 zł
Elektroresekcja stercza 4000 zł
Endoskopowe zabiegi cewki moczowej, pęcherza 3000 zł
Ureterorenoskopia z ununięciem złogu 4500 zł
Zabiegi na mosznie 3000 zł
Otwarte zabiegi na nerce, moczowodzie 10000 zł
PCNL- przezskórne kruszenie i ewakuacja złogu nerki 12000 zł
Laparoskopowe zaopatrzenie żylaków 5000 zł
Laparoskopowe podwieszenie nerki opadającej 6000 zł
Radykalna prostatectomia 15000 zł
Radykalna cystectomia z odprowadzeniem moczu sposobem Studera 35000 zł
Radykalna cystectomia z odprowadzeniem moczu sposobem Brickera 30000 zł
ESWL-litotrypsja 1500 zł
Założenie taśmy przy nietrzymaniu moczu (cena nie zawiera kosztu materiału wszczepialnego) 3800 zł
Stulejka, krótkie wędzidełko – znieczulenie miejscowe 1000 zł
Stulejka, krótkie wędzidełko – znieczulenie ogólne 2000 zł
Urodynamika 700 zł
Ewakuacje skrzepów/ Płukanie pęcherza moczowego 400 zł
Założenie taśmy przy nietrzymaniu moczu u mężczyzn 6500 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (Cena za jedną godzinę) 35 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat.  60 zł
Płukanie pęcherza moczowego przez cewnik  90 zł
Ureterorenoskopia z usunięciem złogu i z elektroresekcją prostaty (URS i ERSP) 7000 zł
Implantacja znacznika do radioterapii (prostata) 100 zł
Nakłócie i opróżnienie cysty nerki  800 zł
Operacja wodniaka jądra 3000 zł
USG dorektalne z biopsją w znieczuleniu ogólnym 2000 zł

Opieka internistyczna na Oddziale Chorób Wewnętrznych

Rodzaj usługi Cena zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 395 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 115 zł
Konsultacja 100 zł
Konsultacja Ordynatora 150 zł
USG jamy brzusznej 80 zł
USG grucz. krokowego + pęcherza moczowego 80 zł
USG płynów opłucnowych 80 zł
USG inne 85 zł
Spirometria podstawowa 50 zł
Spirometria podstawowa - z opisem badania 50 zł
Holter 90 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (cena za godzinę) 35 zł
Pomiar ciśnienia + tętna 5 zł
EKG spoczynkowe z opisem 25 zł
USG tarczycy i ślinianki 85 zł
USG sutków 90 zł
USG węzłów chłonnych 80 zł
USG piersi 90 zł
Spirometria podstawowa bez opisu 40 zł
Spirometria z próbą rozkurczową bez opisu 70 zł
Spirometria z próbą rozkurczową z opisem 80 zł
Konsultacja poza lokalizacją Oddziału 100 zł

Gabinet lekarza POZ

Rodzaj usługi Cena zł
Konsultacja lekarza POZ 100 zł
Wydawanie zaświadczeń 50 zł
Wizyta pielęgniarska- domowa 15 zł
Szczepienie na żółtaczkę 40 zł
Opatrunek zwykły 30 zł
Opatrunek złożony 80 zł
Iniekcja domięśniowa 50 zł
Wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej lekarza medycyny pracy (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji wraz z wpisem do książeczki - bez badań kału na nosicielstwo, które wykonuje sanepid) 100 zł

Dietetyka

Konsultacja wstępna z dietetykiem 70 zł
Oferta specjalna Pakiet dietetyka (trzy konsultacje żywieniowe, materiały edukacyjne) 150 zł
Wizyta kontrolna 50 zł

Terapia hiperbaryczna

Konsultacja lekarska (kwalifikacja) 150 zł
Terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u jednego chorego)* *powyżej 6 zabiegów - rabat w wysokości 15 % za każdy kolejny zabieg" *minimalna liczba zabiegów - 6" 510 zł
Test ciśnieniowy - Dla jednej osoby. Do ceny należy doliczyć 23 % VAT 300 zł
Test ciśnieniowy - Dla od 2-3 osób. Do ceny należy doliczyć VAT 23 %. 154 zł
Usługa pozostawania w gotowości do świadczenia terapii hiperbarycznej - dyżur pod telefonem* *wszystkie jednostki wojskowe, straż, ośrodki nurkowe itp. zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Terapii Hiperbarycznej na stronie http://www.szpitalrydygier.pl/jedn-szpitalne/ośrodek-terapii-hiperbarycznej/ 200,00 zl/h + 23 % VAT zł
Usługa szkoleniowa (szkolenia nurków, ćwiczenia wojskowe i inne) wedlug indywidualnych ustalen zł

Rehabilitacja Neurologiczna i Ogólnoustrojowa

Rodzaj usługi Cena zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („pełna doba hotelowa”) 285 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta („komercyjna doba hotelowa”) 115 zł
Konsultacja 100 zł
Konsultacja Ordynatora 200 zł
Galwanizacja 10 zł
Jonofereza 15 zł
Elektrostymulacja 12 zł
Tonoliza 12 zł
Prądy diadynamiczne 12 zł
Prądy interferencyjne 10 zł
Prądy TENS 10 zł
Prądy Traberta 12 zł
Prądy KOTZA 12 zł
Ultradźwięki 12 zł
Fonoforeza 15 zł
Laser wysokoenergetyczny 20 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości 15 zł
Naświetlenie promieniami IR, UV- miejscowe 8 zł
Laseroterapia skaner 12 zł
Laseroterapia punktowa 15 zł
Krioterapia miejscowa 12 zł
Masaż częściowy 30 zł
Masaż wzdłuż całego kręgosłupa 50 zł
Masaż limfatyczny ręczny częściowy 50 zł
Ćwiczenia bierne, czynno - bierne i wspomagane 20 zł
Ćwiczenia czynne 15 zł
Ćwiczenie czynne z oporem 15 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu 15 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem 15 zł
Ćwiczenia izometryczne 10 zł
Ćwiczenia według metod neurofizjologicznych-NDT, BOBATH, PNF 80 zł
Ćwiczenia według metod terapii manualnej 80 zł
Ćwiczenia specjalne - równoważne rozluźniające, koordynacyjne, synergistyczne, ułożeniowe, na piłkach, sprawności manualnej, usprawnienie układu oddechowego 60 zł
Pionizacja i przygotowanie do chodzenia 30 zł
Nauka czynności lokomocyjnych 30 zł
Wyciągi 30 zł
Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych 20 zł
Kinesiology Taping- plastroanie dynamiczne 30 zł
Inne formy usprawniania (kinezyterapia) 30 zł
Usprawnienie oddechowe (ćwiczenia oddechowe, odkaszliwania, oklepywanie, drenaże ułożeniowe) usprawnienie ruchowe (ćwiczenia czynne kończyn górnych i dolnych) pionizacja, lokomocja 75 zł
pakiet po amputacji kończyny dolnej (ćwiczenia czynne kończyny górnej i dolnej) usprawnienie kikuta, lokomocja 65 zł
pakiet po mastektomii (ćwiczenia czynne kończyny górnej, automasaż, ćwiczenia czynne w odciążeniu + instruktaż 60 zł
ćwiczenia na przyrządach masaż fizykoterapia, masaż limfatyczny 75 zł
pakiet przygotowawczy do zabiegu operacyjnego (instruktaż, ćwiczenia) 75 zł
usprawnienie oddechowe (ćwiczenia oddechowe, odkaszliwania, oklepywanie, drenaże ułożeniowe), usprawnianie ruchowe (czynne kończyn górnych i dolnych) pionizacja, lokomocja 75 zł
pakiet neurologiczny - ćwiczenia czynno - bierne, bierne, zmiana pozycji, pionizacja w łóżku, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia lokomocji - chodzenia 100 zł
dobór gorsetu, ortez, ćwiczenie wg metod Bobath, PNF, PIL 150 zł
usprawnienie oddechowe (ćwiczenia oddechowe, odkaszliwania, oklepywanie, drenaże ułożeniowe), usprawnienia ruchowe (czynne kończyn górnych i dolnych), pionizacja, lokomocja 75 zł
usprawnianie oddechowe, usprawnianie ruchowe (ćwiczenia bierne, czynno - bierne), zmiana ułożenia, pionizacja w łóżku, inhalacje 75 zł
pakiet rozszerzony (ćwiczenia specjalne - szyna, PNF, Bobath, masaż, fizykoterapia) 150 zł
pakiet ogólnie usprawniający, ćwiczenia czynne, fizykoterapia, masaż (częściowy) 55 zł
pakiet ogólnie usprawniający, ćwiczenia czynne, fizykoterapia, masaż (całościowy) 75 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (cena za 1 godzinę) 35 zł
Instruktaż ćwiczeń domowych 20 zł
Terapia logopedyczna  (45 min. zajęć) 100 zł
Rehabilitacja w sobotę i święta (45 min) 170 zł
Screening zaburzeń otępiennych -komplet(test zegara CDT+ test MMSE) 100 zł
ESWT (Fala uderzeniowa) 60 zł

Rehabilitacja w oparzeniach

Rehabilitacja (Cena za jedną godzinę) 350 zł

Rehabilitacja ręki

Rodzaj usługi Cena zł
Konsultacja Kierownika MCRR 150 zł
Badania funkcjonalne i kliniczne ręki 30 zł
Galwanizacja 8 zł
Jonofereza 8 zł
Elektrostymulacja 15 zł
Tonoliza 10 zł
Prądy diadynamiczne 10 zł
Prądy interferencyjne 10 zł
Prądy TENS 10 zł
Prądy KOTZA 10 zł
Ultradźwięki 12 zł
Fonoforeza 12 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości 10 zł
Magnetoledoterapia LED 10 zł
Laseroterapia skaner 8 zł
Laseroterapia punktowa 10 zł
Światło spolaryzowane (lampa BIO) 8 zł
Krioterapia miejscowa 10 zł
Masaż pneumatyczny 10 zł
Masaż podciśnieniowy VACUM 10 zł
Termożele 5 zł
Fluidoterapia 15 zł
Kąpiel wirowa kończyn górnych 10 zł
Podwodny hydropowietrzny masaż miejscowy 10 zł
Ćwiczenia w systemie Peg-Board-60 min 30 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem 5 zł
Ćwiczenia stawu barkowego lub łokciowego 10 zł
Terapia manualna 1 stawu 15 zł
Mobilizacja blizny manualna 5 zł
Ćwiczenia w okresie aparatowania dynamicznego 5 zł
Ćwiczenia specjalne (chwytności, manipulacji, koordynacji, poślizgowe, ćwiczenia Sudecka, blokowane, Flextend,hartowanie kikuta, terapia uciskowa) 5 zł
Ergoterapia 5 zł
Wyciągi wodne 15 zł
Wyciągi suche 15 zł
Mobilizacja bierna w systemie "kinetec" 10 zł
Instruktaż programu domowego 5 zł
Trening oporowy ręki 8 zł
Trening oporowy ręki w programie komputerowym 10 zł
Inne formy usprawniania – Biofeedback 10 zł
Mobilizacja bierna w systemie "Fisiotek" 10 zł
Modyfikacja aparatowania Kleinerta 1 palec 20 zł
Modyfikacja aparatowania Kleinerta 2 palce 30 zł
Modyfikacja aparatowania Kleinerta 3 palce 40 zł
Modyfikacja aparatowania Kleinerta 4 palce 50 zł
Modyfikacja aparatowania Kleinerta 5 palców 60 zł
Odrotne aparatowanie Kleinerta 1 palec 40 zł
Odrotne aparatowanie Kleinerta 2 palce 50 zł
Odrotne aparatowanie Kleinerta 3 palce 60 zł
Odrotne aparatowanie Kleinerta 4 palce 70 zł
Odrotne aparatowanie Kleinerta 5 palców 80 zł
Aparat do ćwiczeń blokowanych z materiałem własnym pacjenta (1-5 palców) 20 zł
Aparat do ćwiczeń blokowanych bez materiału własnego pacjenta 1 palec 50 zł
Aparat do ćwiczeń blokowanych bez materiału własnego pacjenta 2 palce 60 zł
Aparat do ćwiczeń blokowanych bez materiału własnego pacjenta 3 palce 70 zł
Aparat do ćwiczeń blokowanych bez materiału własnego pacjenta 4 palce 80 zł
Aparat do ćwiczeń blokowanych bez materiału własnego pacjenta 5 palców 90 zł
Dobór szyny spoczynkowej 20 zł
Taping medyczny z materiałem własnym 10 zł
Taping medyczny bez materiału własnego 25 zł
Kwalifikacja do zabiegów 70 zł
Wizyta lekarska – kontrolna 40 zł
Aparat przy uszkodzeniu nerwu promieniowego 300 zł
Aparat przy uszkodzeniu nerwu łokciowego 170 zł
Aparatowanie wg Kleinerta 300 zł
Aparatowanie odwrotnego Kleinerta 300 zł
Aparat statyczny progresywny przy deformacji palców 150 zł

Diagnostyka laboratoryjna

Rodzaj usługi Cena zł
Acetaminofen Emit (Apap,Panadol, Paracetamol) - (krew) 120 zł
AFP alfa – feto proteina 30 zł
AFP alfa – feto proteina 27 zł
Aktywowany czas tromboplastyny (APTT) 8 zł
ALAT- Aminotransferaza alaninowa (w surowicy, osoczu) 5 zł
Albuminy met.nefelometryczną (w surowicy, PMR) 35 zł
Albuminy met.nefelometryczną (w surowicy. PMR)  35 zł
Albuminy w surowicy 5 zł
Alkohol etylowy EMIT - (krew) 28 zł
ALP – Fosfataza zasadowa (w surowicy,osoczu, PJC,inne) 8 zł
Amfetamina EMIT - (mocz) 50 zł
Amoniak 15 zł
Amylaza (w surowicy, osoczu, moczu, PJC, inne) 8 zł
Antygen HBs 16 zł
ASO 30 zł
ASPAT- Aminotransferaza asparaginowa (w surowicy, osoczu) 5 zł
Badanie czystości pochwy 25 zł
Badanie mikologiczne w grzybicach narządowych (układ oddechowy, pokarmowy, nerwowy, moczowo – płciowy, krew*) – posiew, identyfikacja, antybiogram 50 zł
Badanie mikologiczne w grzybicach powierzchniowych u ludzi * – posiew, identyfikacja (dermatofity, grzyby pleśniowe, drożdżopodobne) 50 zł
Badanie mikrobiologiczne moczu – badanie ilościowe, identyfikacja, antybiogram 45 zł
Badanie mikrobiologiczne z dróg moczowo-płciowych (wymaz z pochwy, kanału szyjki, cewki moczowej, nasienie) – posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych*, grzybów, identyfikacja, antybiogram 60 zł
Badanie mikrobiologiczne z dróg oddechowych (nosogardziel, nos, gardło, plwocina, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe) – posiew, identyfikacja, antybiogram oko (wymaz z worka spojówkowego), wymaz z ucha – posiew, identyfikacja, antybiogram 45 zł
Badanie mikrobiologiczne zmian skórnych u ludzi * (czyraki, owrzodzenia, rany, trądzik) – posiew, identyfikacja, antybiogram 50 zł
Badanie ogólne moczu – Test paskowy 7 zł
Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu 16 zł
Badanie serologiczne w kierunku kiły – odczyny: USR, VDRL 25 zł
Badanie w kierunku nużeńca (Dermodex) 35 zł
Barbiturany FPIA - (mocz) 50 zł
Barwienie rozmazu krwi 5 zł
Barwienie szpiku, węzła chłonnego 5 zł
Benzodiazepiny EMIT - (mocz) 50 zł
Beta 2 Mikroglobuliny 106 zł
Białko całkowite (w surowicy, osoczu, PJC, inne) 5 zł
Bilirubina bezpośrednia (w surowicy,osoczu,inne) 9 zł
Bilirubina całkowita (w surowicy,osoczu,inne) 6 zł
Borelioza IgG 45 zł
Borelioza IgM 45 zł
Butelka Bact/Alert PF 25 zł
Butelka Bact/Alert SA 25 zł
Butelka Bact/Alert SN 25 zł
Ca 125 antygen nowotworowy 36 zł
Ca 15-3 antygen nowotworowy 38 zł
Ca 19-9 antygen nowotworowy 38 zł
CEA antygen karcinoembrionalny 30 zł
Chlorki (w surowicy, osoczu, moczu, DZM) 4 zł
całkowity (w surowicy,osoczu,inne) 5 zł
Cholesterol HDL (w surowicy,osoczu,inne) 9 zł
Ciałka Heinza 10 zł
Ciężar właściwy płynu z jam ciała 7 zł
CK – Kinaza fosfokreatynowa (w surowicy, osoczu) 8 zł
Clostridium difficile 65 zł
CRP – Białko C- reaktywne (w surowicy,osoczu) 10 zł
Cytologia bez pobrania materiału 25 zł
Cytologia ginekologiczna 35 zł
Cytoza w PMR 6 zł
Czynnik krzepnięcia IX 50 zł
Czynnik krzepnięcia V 42 zł
Czynnik krzepnięcia VII 42 zł
Czynnik krzepnięcia VIII 50 zł
Czynnik krzepnięcia X 50 zł
Czynnik krzepnięcia XII 46 zł
Czynnik Von Willebranda jako kofaktor 75 zł
D-Dimery ilościowo 30 zł
Digoksyna FPIA - (krew) 35 zł
Ekstazy EMIT - (mocz) 50 zł
Elektroforeza wysokorozdzielcza (w surowicy, PMR) 90 zł
Endotoksyny 15 zł
Estradiol 32 zł
Fenotiazyny (Diphergan, Fenactil, Thioridazin) - (mocz) 15 zł
Ferrytyna 27 zł
FISH Sonda (16;16) 450 zł
FISH Sonda DEK/NUP 450 zł
FISH Sonda del(5) 380 zł
FISH Sonda del(7) 380 zł
FISH Sonda IGH/C-MYC 380 zł
FISH Sonda MLL 380 zł
FISH Sonda p53 380 zł
FISH Sonda PML/RARa 450 zł
Fosfataza alkaliczna granulocytów (FAG) 35 zł
Fosforany (w surowicy, osoczu, DZM, moczu,inne) 6 zł
FSH 26 zł
FT3 wolna tyreotropina 18 zł
FT4 wolna tyroksyna 18 zł
GGTP – Gamma-glutamylotranspeptydaza (w surowicy,osoczu) 8 zł
Glukoza (w surowicy, osoczu, PMR, moczu, DZM, PJC) 6 zł
Glukoza 50 g do DTTG 6 zł
Glukoza 75 g do DTTG 10 zł
Glukozuria – test paskowy 6 zł
HBA1C% - Hemoglobina glikowana 30 zł
HBF 10 zł
Hbs Ag test potwierdzenia (wynik dodatni) 48 zł
HCG – gonadotropina kosmówkowa 25 zł
He4 80 zł
Helicobacter pylorii 35 zł
Hemoglobiny pochodne (COHb, MetHb, SHb) - (krew) 20 zł
Igła Vacutainer 1 zł
Ilościowe oznaczenie białka w moczu 8 zł
Immunofiksacja (w surowicy, moczu, PMR) 102 zł
Immunoglobuliny klasy IgA w surowicy 35 zł
Immunoglobuliny klasy IgG w PMR 34 zł
Immunoglobuliny klasy IgG w surowicy 35 zł
Immunoglobuliny klasy IgM w surowicy 35 zł
Kał na krew utajoną 25 zł
Kał na obecność antygenu lamblii (test Elisa) 56 zł
Karbamazepina FPIA-(krew) 50 zł
Kariotyp z krwi obwodowej 617 zł
Kariotyp ze szpiku kostnego 617 zł
Ketonuria – test paskowy 8 zł
Kokaina (mocz) – test kasetkowy 30 zł
Kreatynina (w surowicy, osoczu, moczu, DZM, dializacie,inne) 5 zł
Krioglobuliny 10 zł
Krwinki białe i czerwone w płynie z jam ciała 9 zł
Kwas moczowy (w surowicy, osoczu, moczu, DZM,inne) 4.5 zł
Kwas walproinowy FPIA - (krew) 50 zł
LD – Dehydrogenaza mleczanowa (w surowicy, osoczu, PJC,inne) 8 zł
LH 23 zł
Liczba Addisa 7 zł
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 55 zł
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 55 zł
Łańcuchy lekkie kappa w surowicy 55 zł
Łańcuchy lekkie kappa w surowicy 55 zł
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 55 zł
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 55 zł
Łańcuchy lekkie lambda w surowicy 55 zł
Łańcuchy lekkie lambda w surowicy 55 zł
Magnez (w surowicy, osoczu, moczu, DZM,inne) 6 zł
MB CK 16 zł
Mielogram – ilościowa ocena szpiku 25 zł
Mikroalbuminuria 20 zł
Mleczany (w osoczu) 9.5 zł
Mocznik (w surowicy, osoczu, moczu, DZM, dializacie,inne) 5 zł
Morfologia krwi 9 zł
Morfologia krwi + retikulocyty 15 zł
Morfologia krwi z rozmaz 10 zł
Morfologia krwi z rozmazem + retikulocyty 16 zł
MRSA 30 zł
Odczyn Biernackiego(OB.) 5 zł
Odczyn Waalera-Rosego 35 zł
Odwirowanie krwi 5 zł
Odwirowanie z rozpipetowaniem materiału 10 zł
Opiaty Emit - (mocz) 52 zł
Osad moczu 7 zł
Ozn. Fosfatazy kwaśnej opornej na winian 6.9 zł
Oznaczenie czynnika von Willebranda 72 zł
Oznaczenie narkotyków szybkim testem kasetowym (mocz) 30 zł
Oznaczenie poziomu wankomycyny 40 zł
Peptyd natriuretyczny BNP 65 zł
Pleocytoza w dializacie 9 zł
Płytki krwi liczone pod mikroskopem 8 zł
Płytki krwi poza wersanianem – cytrynian 9 zł
Pobranie krwi 3 zł
Pobranie krwi kapilarnej do oznaczenia RKZ 5.5 zł
Posiew krwi i innych płynów ustrojowych* (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny wysiękowe) posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, identyfikacja, antybiogram 120 zł
Potas (w surowicy, osoczu, moczu, DZM,inne) 5 zł
Poziom protrombiny 9 zł
Poziom fibrynogenu 9 zł
Probówka czerwona 5,0 ml 1 zł
Probówka do OB. 1,8 ml 1.5 zł
Probówka do wymazu bez podłoża 1 zł
Probówka do wymazu z podłożem transportowym 2.5 zł
Probówka fioletowa 2,0 ml 1 zł
Probówka mikroczerwona 200 ul 2 zł
Probówka niebieska 2,7 ml 1 zł
Probówka popielata 3,0 ml 1 zł
Probówka zielona 1 zł
Progesteron 30 zł
Progesteron 30 zł
Prokalcytonina 105 zł
Prolaktyna 30 zł
Proteinogram białek (w surowicy, moczu,inne) 16 zł
Proteinogram białek (w surowicy. moczu.inne) 18 zł
Próba Rumpel – Leeda 3 zł
Przeciwciała anty HCV 25 zł
Przeciwciała anty HIV 28 zł
Przeciwciała anty HIV 28 zł
Przeciwciała anty wirus różyczki klasy IgG 35 zł
Przeciwciała anty wirus różyczki klasy IgG 35 zł
Przeciwciała anty wirus różyczki klasy IgM 55 zł
Przeciwciała anty wirus różyczki klasy IgM 55 zł
Przeciwciała anty-CMV klasy IgM 43 zł
Przeciwciała anty-CMV klasy IgG 31 zł
Przeciwciała anty-CMV klasy IgM  43 zł
Przeciwciała anty-HBc total 35 zł
Przeciwciała anty-HBc total 35 zł
Przeciwciała anty-HBs (ilościowo) 25 zł
Przeciwciała anty-toksoplazma IgG 35 zł
Przeciwciała anty-toksoplazma IgG  35 zł
Przeciwciała anty-toksoplazma IgM 35 zł
Przeciwciała anty-toksoplazma IgM 35 zł
Przeciwciała p. jądrowe (ANA) jakość 25 zł
PSA całkowity 27 zł
PTH – Parathormon 35 zł
RF – Czynnik reumatoidalny 11 zł
RKZ – Równowaga kwasowo-zasadowa 11 zł
Rozmaz dializatu 6 zł
Rozmaz krwi oceniany pod mikroskopem 5 zł
Sideroblasty, siderocyty 10 zł
Sód (w surowicy, osoczu, moczu, DZM,inne) 5 zł
Sporal + VAT 23 % 32.52 zł
Streptococcus agalactiae 35 zł
Strzykawka z heparyną litową 1ml 6 zł
Test ciążowy – beta HCG w moczu 12.5 zł
Test Hama 4.4 zł
Test na obecność krążącego antykoagulantu 18 zł
Test narkotykowy wieloparametrowy 60 zł
Test potwierdzenia Borelioza IgG 110 zł
Test potwierdzenia Borelioza IgM 110 zł
Test ROMA  120 zł
Test sacharoz owy 4.1 zł
Testosteron 27 zł
THC EMIT - (mocz) 52 zł
Transferyna 20 zł
Troponina I 27 zł
Trójglicerydy (w surowicy, osoczu,inne) 7 zł
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (Amitryptylinum, Doxepin, Anafranil) - (mocz) – test kasetkowy 28 zł
TSH tyreotropina 18 zł
Utrata białek w DZM 7.5 zł
Wapń całkowity (w surowicy, osoczu, moczu, DZM) 5 zł
Wapń zjonizowany (w surowicy) 10 zł
Witamina B12 50 zł
Witamina D3  50 zł
Wymaz około odbytniczy 5.5 zł
Żelazo (w surowicy,osoczu,inne) 6 zł

Diagnostyka Obrazowa

Rodzaj usługi Cena zł
Angio-CT (angiografia TK), aorty, naczyń: biodrowych, nerkowych, płucnych, mózgowych, kończyn górnych i dolnych (+ cena kontrastu) 500 zł
Badanie dwóch okolic anatom. minus 200,00 od ceny podstawowej zł
Badanie trzech okolic anatom. minus 300,00 od ceny podstawowej zł
Barium Sulfuricum 200 ml 33 zł
Bibsja cienkoigłowa w obszarze głowy i szyi pod kontrolą ultrasonografii 150.00 zł
Biopsja cienkoigłowa w obszarze głowy i szyi pod kontrolą USG 150.00 zł
Cholangiografia przez T-dren (bez procedury materiałowej) 204 zł
Cholangiografia śródoperacyjna 44 zł
Ciało obce w przełyku 146 zł
CT calcium scoring 150 zł
CT tętnic wieńcowych i serca 600 zł
Cystografia (bez procedury materiałowej) 150 zł
Czaszka – osiowe (podstawa czaszki) 35 zł
Czaszka kpl. Urazowy 80 zł
Czaszka PA i bok 55 zł
Czaszka PA i bok + TOWN 62 zł
Czaszka przyłóżkowa 115 zł
Dłonie 60 zł
Dłoń 40 zł
Dodatkowy komplet zdjęć  13.8 zł
Doppler – przetoka a-v 200 zł
Doppler aorty brzusznej 90 zł
Doppler dużych naczyń jamy brzusznej 90 zł
Doppler tętnic kończyny dolnej 120 zł
Doppler tętnic kończyny górnej 120 zł
Doppler tętnic nerkowych 120 zł
Doppler tętnic szyjnych 120 zł
Doppler układu wrotnego 120 zł
Doppler żył kończyny dolnej 120 zł
Doppler żył kończyny górnej 120 zł
Fistulografia (bez procedury materiałowej) 214 zł
Flebografia kończyn dolnych – dwie kończyny (bez procedury materiałowej) 450 zł
Flebografia kończyn dolnych – jedna kończyna (bez procedury materiałowej) 250 zł
Flebografia kończyn górnych – dwie kończyny (bez procedury materiałowej) 450 zł
Flebografia kończyn górnych – jedna kończyna (bez procedury materiałowej) 250 zł
HRCT kości skroniowych (+ cena kontrastu) 300 zł
HRCT miąższu płucnego 300 zł
HSG (bez radiologa) 109 zł
Iniekcja domięśniowa 12 zł
Iniekcja dożylna 21 zł
Inna okolica anat. Nie wymieniona w cenniku bez kontrastu. 250 zł
Inna okolica anat. Nie wymieniona w cenniku z kontrastem (+ cena kontrastu) 300 zł
Jama brzuszna 40 zł
Jama brzuszna +pozioma wiązka 84 zł
Jama brzuszna poziomą wiązką 50 zł
Jama brzuszna przyłóżkowa 88 zł
Jama brzuszna przyłóżkowa – 2 zdjęcia 134 zł
Kanał wzrokowy wg Rhesego 55 zł
Klatka piersiowa PA i bok z kontrastem 80 zł
Klatka piersiowa – boczne z kontrastem 60 zł
Klatka piersiowa – przyłóżkowa 88 zł
Klatka piersiowa – zdjęcia skośne 60 zł
Klatka piersiowa + 2 boki 60 zł
Klatka piersiowa bok 35 zł
Klatka piersiowa PA 40 zł
Klatka piersiowa PA (noworodki – przyłóżkowa) 86 zł
Klatka piersiowa PA i bok 60 zł
Klatka piersiowa warstwy (śr. Ilość zdjęć warstw) 170 zł
Kolana – zdjęcia tunelowe – porównawczo 50 zł
Kolano 45 zł
Kolano – porównawczo 70 zł
Kolano – zdjęcie tunelowe (cena x ilość kątów – zdjęć) 90 zł
Konsultacja - konsylium wielospecjalistyczne  51 zł
Konsultacja lekarska specjalistyczna 150 zł
Kontrast (do 50 ml) 60 zł
Kontrast (do 50 ml) 60 zł
Kontrast (powyżej 50 ml) 120 zł
Kontrast (powyżej 50 ml) 120 zł
Kości przyłóżkowe 102 zł
Kości śródręcza 40 zł
Kość krzyżowa (2 zdjęcia) 50 zł
Kość ogonowa (2 zdjęcia) 50 zł
Kość piętowa 30 zł
Kość piętowa – porównawczo 50 zł
Kość piętowa – zdjęcie osiowe 30 zł
Kość piętowa – zdjęcie osiowe – porównawczo 50 zł
Kość ramieniowa ze stawem barkowym 50 zł
Kość ramieniowa ze stawem barkowym – porównawczo 70 zł
Kość ramieniowa ze stawem łokciowym 50 zł
Kość udowa + staw biodrowy – porównawczo 52 zł
Kość udowa ze stawem biodrowym 55 zł
Kość udowa ze stawem biodrowym i kolanowym 78 zł
Kość udowa ze stawem kolanowym 50 zł
Kręgosłup – zdjęcie celowane 50 zł
Kręgosłup cały 160 zł
Kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy 50 zł
Kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy – czynnościowy 70 zł
Kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy – czynnościowy (komplet) 90 zł
Kręgosłup lędźwiowy – skośny (pieski) 60 zł
Kręgosłup piersiowy 50 zł
Kręgosłup piersiowy – czynnościowy 80 zł
Kręgosłup szyjny 65 zł
Kręgosłup szyjny – czynnościowy (2 zdjęcia) 65 zł
Kręgosłup szyjny – czynnościowy (komplet) 90 zł
Kręgosłup szyjny przyłóżkowy 115 zł
Łopatka 50 zł
Łuki jarzmowe 35 zł
Mammografia 80 zł
Mammografia jednego sutka 80 zł
Miednica 45 zł
Mostek 35 zł
Nadgarstek 30 zł
Nadgarstek – zdjęcie celowane 30 zł
Nadgarstki – porównawczo 50 zł
Nos 35 zł
Obojczyk 35 zł
Obojczyk – porównawczo 50 zł
Oczodoły 35 zł
Oczodoły – ciało obce 50 zł
Opis zdjęć dostarczonych (TK) 60 zł
Opis zdjęć dostarczonych RTG (1 zdjęcie)  26 zł
Palec 25 zł
Panorama 50 zł
Pasaż cały 500 zł
Pasaż jelita grubego 250 zł
Pielografia (bez procedury materiałowej) 111 zł
Piramidy przez oczodoły 35 zł
Poddudzie + 2 stawy 72 zł
Podudzie 40 zł
Podudzie – porównawczo 60 zł
Pogranicze czaszkowo – szyjne 35 zł
Przedramię 40 zł
Przedramię – porównawczo 71 zł
Przedramię + 2 stawy 53 zł
Przełyk 150 zł
RTG kończyny dolne 83 zł
RTG kręgosłupa – skolioza 83 zł
Rzepka 35 zł
Rzepka osiowe (1 zdjęcie) 42 zł
Rzepki – porównawczo 50 zł
Siodło tureckie 35 zł
Skopia 100 zł
Skopia – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa 100 zł
Staw barkowo – transtorakalny 35 zł
Staw barkowy 30 zł
Staw barkowy – zdjęcie osiowe 35 zł
Staw barkowy w projekcji „Y” 50 zł
Staw biodrowy 40 zł
Staw biodrowy (zdjęcie osiowe) 40 zł
Staw biodrowy, miednica – przyłóżkowo 88 zł
Staw krzyżowo – biodrowy AP 40 zł
Staw łokciowy 40 zł
Staw skokowy 40 zł
Staw żuchwowo – skroniowy (4 zdjęcia) 90 zł
Staw żuchwowy (Schiller) 55 zł
Staw żuchwowy(Schiller)- porównawczo 59 zł
Stawy barkowe – porównawczo 50 zł
Stawy barkowe – porównawczo (zdjęcia osiowe) 60 zł
Stawy biodrowe 40 zł
Stawy biodrowe – porównawczo (zdjęcia osiowe) 60 zł
Stawy kolanowe na stojąco 77 zł
Stawy krzyżowo – biodrowe – skosy 60 zł
Stawy łokciowe – porównawczo 60 zł
Stawy skokowe – porównawczo 60 zł
Stopa 40 zł
Stopy 60 zł
Szczyty płuc 35 zł
Szyjka kości udowej 35 zł
Ślinianki 50 zł
Tarczyca – tchawica 50 zł
Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu 250 zł
Tomografia komputerowa głowy z kontrastem (+ cena kontrastu) 300 zł
Tomografia komputerowa jednego stawu z rekonstrukcją 3D 300 zł
Tomografia komputerowa kl. Piersiowej z kontrastem (+ cena kontrastu) 350 zł
Tomografia komputerowa kości z kontrastem (+ cena kontrastu) 350 zł
Tomografia komputerowa kręgosłupa – 1 odcinek 250 zł
Tomografia komputerowa kręgosłupa z kontrastem (+ cena kontrastu) 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna jamy brzusznej bez kontrastu 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna jamy brzusznej z kontrastem 350 zł
Tomografia komputerowa spiralna klatki piersiowej bez kontrastu 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna kości (łopatka, stopa, podudzie, stawy) + rekonstrukcja 3D 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna miednicy małej bez kontrastu 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna miednicy małej z kontrastem (+ cena kontrastu) 350 zł
Tomografia komputerowa spiralna oczodołów bez kontrastu 250 zł
Tomografia komputerowa spiralna oczodołów z kontrastem (ł+ cena kontrastu) 350 zł
Tomografia komputerowa spiralna szyi bez kontrastu 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna szyi z kontrastem (+ cena kontrastu) 350 zł
Tomografia komputerowa spiralna twarzoczaszki bez kontrastu 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna twarzoczaszki z kontrastem (+ cena kontrastu) 350 zł
Tomografia komputerowa stawu z kontrastem (+ cena kontrastu) 350 zł
Twarzo-czaszka 35 zł
Układ moczowy 40 zł
Urografia (bez procedury materiałowej) 177 zł
USG inne 85 zł
USG jamy brzusznej 80 zł
USG macicy ciężarnej 85 zł
USG miednicy małej – ginekologia 80 zł
USG miednicy małej – gruczoł krokowy z zaleganiem moczu 80 zł
USG sutków 85 zł
USG szyi (komplet) 120 zł
USG ślinianek 85 zł
USG tarczycy 85 zł
USG tkanek miękkich 85 zł
USG węzłów chłonnych 85 zł
USG węzłów chłonnych – miejsca węzłowe 100 zł
Wiek kostnienia 40 zł
Wlew 250 zł
Wykorzystanie aparatu usg przez lekarzy spoza ZDO 35 zł
Wyrostki sutkowe 60 zł
Zatoki 35 zł
Ząb obrotnika (2 zdjęcia) 50 zł
Zdjęcia skalo metryczne 83 zł
Zdjęcia styczne 59 zł
Zdjęcia śródoperacyjne 48 zł
Zdjęcie po zabiegu – kręgosłup 64 zł
Żebra – AP (1 zdjęcie) 40 zł
Żebra – AP + bok (2 zdjęcia) 60 zł
Żołądek i dwunastnica 250 zł
Żuchwa PA 35 zł
Żuchwa PA i skosy 70 zł
Żuchwa skosy 50 zł

Pracownia Serologii Zakładu Transfuzjologii

Rodzaj usługi Cena zł
Wpisanie grupy krwi do karty (koszt dokonania wpisu do karty to koszt 2 badań +koszt karty + koszt pobrania próbek) 68.5 zł
Grupa krwi 45 zł
Grupa krwi z wpisem do dowodu i krew karty 55 zł
Pośredni Test Antyglobulinowy (odczyn Coombsa) 45 zł
Bezpośredni Test Antyglobulinowy 12 zł
Badanie w kierunku zimnych aglutynin 240 zł
Badanie diagnostyczne w kierunku procesu autoimmunohematologicznego 240 zł
Próbka krzyżowa z jednym dawcą 107 zł
Próbka krzyżowa z każdym kolejnym dawcą 42 zł
Określenie fenotypu w zakresie antygenów Rh i Kell 30 zł
Krew karta 8 zł
Grupa krwi w trybie pilnym 80 zł
Pośredni Test Antyglobulinowy (odczyn Coombsa) w trybie pilnym 80 zł
Grupa krwi noworodka 26 zł
Przeciwciała termo stabilne 82 zł
Grupa krwi do autotransfuzji 8 zł
Autotransfuzja w Banku Krwi 45 zł
Krwioupust – 510 ml 54 zł
Wydanie 1 ml krwi 0.15 zł

Medycyna Pracy

Wizyta u lekarza medycyny pracy (założenie dokumentacji i wydanie zaświadczenia) - badania wysokościowe okresowe 100 zł
Wizyta u lekarza medycyny pracy (założenie dokumentacji i wydanie zaświadczenia) - profilaktyka medycyny pracy - badania wstępne / okresowe 100 zł
Wizyta u lekarza medycyny pracy (założenie dokumentacji i wydanie zaświadczenia) - badania lekarskie kierowców  100 zł
Wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej lekarza medycyny pracy (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji wraz z wpisem do książeczki - bez badań kału na nosicielstwo, które wykonuje sanepid)) 100 zł
Zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy wydane przez lekarza medycyny pracy (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) 100 zł
Wydanie zaświadczenia do celów określenia zdolności do podjęcia nauki 50 zł
Wydanie zaświadczenia do celów określenia zdolności do pełnienia funkcji instruktora sportowego, wydane przez lekarza medycyny pracy 100 zł

Turystyka medyczna

Chcielibyśmy rozwijać ten rodzaj działań w celu pozyskiwania pacjenta zagranicznego, prywatnie ubezpieczonego. Daje to możliwość poszerzania udzielanych świadczeń o rynki zagraniczne, prestiż i uzyskanie bezpośrednich korzyści finansowych. Działanie ma na celu współpracę z jednostkami, które będą w stanie pozyskać klienta obcojęzycznego zainteresowanego wykonaniem u nas danego zabiegu medycznego podczas jego pobytu w celach turystycznych w Krakowie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 12 64 68 128BIURO OBSŁUGI PACJENTA KOMERCYJNEGO

Kraków, os. Złotej Jesieni 1, budynek główny Szpitala, XI piętro PRAWE SKRZYDŁO.
Godziny otwarcia: 8:00 – 18:00 pn - pt, sobota 8:00-14:00
nr tel. 12 64 68 649 | rejestracja - konsultacje i zabiegi
nr tel. 12 64 68 575 | diagnostyka obrazowa (rtg, tomografia)
nr tel. 12 64 68 337 | endoskopia (gastroskopia, kolonoskopia)
nr tel. 12 64 68 803 | laboratorium
e-mail: uslugi-platne@rydygierkrakow.pl

Kontakt dla Klientów instytucjonalnych :
Mirosław Orzeł
Kierownik Działu Komercji, Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej
Tel. 12 646 81 28